Kent Lundgren Community

2K followers
12 active members
4 retweets this week

Top Members This Week

Lotta Karlsson

@FrokenFlipp   4K followers

Flippad Fröken och kvalitetsstödjare, just nu med foten utanför klassrummet, men hjärtat innanför. Alltid. Åsikter och tankar är mina egna.

0 mentions of Kent

0 retweets of Kent

Engaged

Sol Hog

@solhog   3K followers

The truth should not be silenced! Sustainable democracy, human and environmental global rights & rights requires truth! Born 317ppmCO2 Biologist Mother Forever

2 mentions of Kent

0 retweets of Kent

Join The Community:

Tweet

powered by
commun.it